Afval in het Activiteitenbesluit

Voorschriften in het Activiteitenbesluit over afval

In het Activiteitenbesluit staan algemene voorschriften voor bedrijven, ook voor activiteiten met afval.

Algemene afvalvoorschriften

Er zijn voor afvalbeheer een aantal algemene voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit.  Deze voorschriften gaan bijvoorbeeld over het verbod op mengen, het opruimen van zwerfvuil en over de acceptatieprocedure voor afvalstoffen.

Specifieke afvalvoorschriften

Daarnaast zijn er ook specifieke voorschriften voor bedrijfsactiviteiten met afval voor:

Waar hangt het vanaf of deze voorschriften van toepassing zijn?

Dat ligt er aan of het om een type A, B of C inrichting gaat. Zie voor uitleg hierover Wat zijn de verschillen tussen type A, B en C bedrijven? op de InfoMil site.