Afval inzamelen


VIHB-registratie (Vervoeren, Inzamelen, Handelen, Bemiddelen)

Bent u vervoerder, inzamelaar, handelaar of bemiddelaar in afvalstoffen? Dan is belangrijk voor u om te weten: voor deze activiteiten met bedrijfsafval en/of gevaarlijk afval binnen Nederland is in bijna alle gevallen een vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht.

De aanvragen voor vermelding op de VIHB-lijst behandelt NIWO.

De VIHB-lijst kunt u vinden op Raadplegen VIHB-lijst (NIWO site).

De VIHB-registratie is als verplichting vastgelegd in de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Besluit Inzamelen Afvalstoffen (BIA)

Voor inzameling van drie soorten afvalstromen is een speciale inzamelvergunning nodig. Dit is vastgelegd in het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA).

Deze inzamelvergunning is verplicht voor de afvalsoorten:

  • klein gevaarlijk afval (KGA),
  • afgewerkte olie in bulk (cat I en II) en
  • scheepsafvalstoffen.

Deze categorieën zijn aangewezen in het Besluit inzamelen afvalstoffen. In het BIA staan de regels voor de vergunningverlening.

Aanvragen inzamelvergunning BIA

Informatie over de procedure bij het aanvragen van een inzamelvergunning staat op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), webpagina:  Procedure

Het aanvraagformulier kunt u vinden onder Aanvragen inzamelvergunning afvalstoffen

Lijst van inzamelaars die over een (BIA) vergunning beschikken

Zie voor een lijst van de actuele vergunninghouders, en de afvalstoffen die zij in mogen inzamelen: Overzicht inzamelaars (ILT site)

Vergunningverlening en handhaving

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor de vergunningverlening en is ook een handhavende instantie.

Meer informatie

Toelichting op BIA vindt u in de rubriek Vraag en antwoord (ILT site).

Zie ook hoofdstuk B.4 (LAP3 site) van het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Wilt u meer toelichting over de regelgeving voor inzamelaarsvergunningen, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afvalbeheer.