Wetten en regels


Wet milieubeheer, afvalstoffen

De belangrijkste voorschriften voor afvalstoffen staan in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. Sommige artikelen van de Wet milieubeheer zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in besluiten en regelingen. Daarnaast zijn er ook Europese regels die hier in Nederland direct van kracht zijn.

Lap3

Lap3 beschrijft het nationale beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer.

Wilt u als bedrijf uw afval...

Eural

De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural. De lijst geeft ook aan welke afvalstof gevaarlijk is of niet.

Producentenverantwoordelijkheid

UPV betekent dat producenten (importeurs daarbij inbegrepen) financieel en vaak ook organisatorisch verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen in de handel worden gebracht.

Regelgeving groenafval

Wilt u als bedrijf groenafval toepassen? Of bent u bevoegd gezag van een bedrijf dat dit doet? Dan kunt u op deze pagina's informatie vinden over welke regelgeving hiervoor wel en niet geldt.  Voor groenafval zijn er in sommige situaties uitzonderingen mogelijk op de afvalregelgeving.

Afval in het Besluit activiteiten leefomgeving

Binnen de Omgevingswet zijn er voor een aantal afvalgerelateerde onderwerpen algemene rijksregels. Regels over het opruimen van zwerfafval, bijvoorbeeld bij horeca, staan in het omgevingsplan.

Experimenteren en testen?

Voor de overgang naar een circulaire economie is experimenteren belangrijk. Daarmee kunnen we nieuwe ideeën testen.  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking opgesteld zodat u weet wat de mogelijkheden zijn.