Helpdesk Afvalbeheer

De Helpdesk Afvalbeheer beantwoordt vragen van overheden en bedrijven over uiteenlopende thema’s.

Thema's

 • Afvalbeleid, Landelijk Afvalbeheerplan
 • Afvalcijfers en -monitoring
 • Afval/geen afval
 • Afvalwet- en regelgeving
 • EVOA, internationale afvaltransporten
 • LMA, binnenlandse afvaltransporten
 • Beleid circulaire economie
 • Producentenverantwoordelijkheid voor elektr(onische) apparatuur, batterijen en accu's, auto's, autobanden, verpakkingen
 • Regelgeving voor wegwerpplastic. Bent u particulier? Stel dan uw vraag hierover via het contactformulier Rijksoverheid.
 • Regelgeving voor textiel
 • VANG Huishoudelijk afval, VANG Buitenshuis
 • Zwerfafval
 • Ecodesign

Bereikbaarheid

 • De Helpdesk Afvalbeheer is elke werkdag beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via het contactformulier.
 • Op werkdagen zijn wij ook telefonisch bereikbaar tussen 9:00 en 12:00 via telefoonnummer 088 7977102.

Let op: Gedurende de zomerperiode zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar. U kunt uw vraag het beste via het contactformulier stellen. U kunt wel bellen om uw vraag laten noteren, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 • Wilt u een storing van het contactformulier of de website melden? Stuur dan een e-mail aan informatiepuntwvl@rws.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Storing’ met eventueel de naam van de webpagina waar het over gaat. Wij kunnen uw melding dan met een hoge prioriteit verwerken.

Welke vragen beantwoorden wij?

Onze kennis is breed, maar we kunnen niet alle vragen beantwoorden:

 • De helpdesk beperkt zich tot vragen die direct voortkomen uit de taken van de afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat, die uitgevoerd worden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (zie de thema's hierboven).
 • We informeren niet over beleid en regelgeving van andere landen.
 • En verder valt buiten het bereik van de helpdesk de vragen waarvan het beantwoorden onevenredig veel tijd of onderzoek vraagt. Als het mogelijk is verwijzen wij u dan door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Via het linkportaal kunt u zelf zoeken naar andere instanties op het gebied van afval en circulaire economie.

Volg ons ook op X (voorheen Twitter)

Beantwoordingstermijn

Wij beantwoorden uw vragen zoveel mogelijk binnen twee dagen. Als dit toch niet lukt, hoort u wanneer u wel antwoord kan verwachten.

Andere helpdesken op afvalgebied:

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

Voor vragen over het meldsysteem Amice of het aanvragen van een verwerkersnummer of bedrijfsnummers (behorend bij het melden van binnenlandse afvaltransporten) kunt u contact opnemen met de helpdesk van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Voor vragen over de strekking van het Besluit en de Regeling Melden Afvalstoffen, en voor uitleg van begrippen die in de regelgeving genoemd worden, kunt u contact opnemen met onze helpdesk (zie de contactgegevens hierboven).

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

Voor vragen over algemene regels voor activiteiten binnen inrichtingen en vergunningverlening kunnen medewerkers van bevoegd gezag terecht bij het Informatiepunt Leefomgeving.

Bedrijven kunnen hierover contact opnemen met hun bevoegd gezag of een vraag stellen via www.ondernemersplein.nl

Informatie voor burgers en scholieren/studenten

Verschillende andere organisaties beantwoorden vragen over afval van burgers en scholieren of studenten, zie hiervoor onze pagina's:

Websites over milieu en afval

Websites over afval voor scholieren en scholen


Afvalstromen en ketens

Bent u producent? Heeft u verplichtingen over een product in de afvalfase? Voor een aantal afvalstromen en ketens vindt u op AfvalCirculair.nl informatie over beleid en regelgeving.

Linkportaal

Heeft u een vraag over afval, maar valt u buiten de doelgroep van de helpdesk? Via dit linkportaal kunt u zelf zoeken naar een website waar u hopelijk antwoord vindt op uw vraag.