Publicaties Afval Circulair

Rijkswaterstaat geeft rapporten en brochures uit over afval. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt.

Publicaties over afvalcijfers

2017-12 - Afvalstoffenheffing 2017
2016-12 - Afvalstoffenheffing 2016
2015-12 - Afvalstoffenheffing 2015
2014-10 - Afvalstoffenheffing 2014
2013-10 - Afvalstoffenheffing 2013
2012-10 - Afvalstoffenheffing 2012
2011-06 - Afvalstoffenheffing 2011
2010-07 - Afvalstoffenheffing 2010
2009-05 - Afvalstoffenheffingen 2009

2017-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2016
2016-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2015
2015-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2014
2014-11 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2013
2013-10 - Afvalverwerking in Nederland : gegevens 2012
2012-08 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2011
2011-11 - Afvalverwerking in Nederland - gegevens 2010
2010-10 - Afvalverwerking in Nederland gegevens 2009

2013-02 - Nederlands Afval in Cijfers 2006-2010
2011-02 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2008
2009-07 - Nederlands Afval In Cijfers 2000-2007

2018-04 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2017
2017-05 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2016
2016-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015
2015-11 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2014
2013-05 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012
2011-02 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2011
2011-01 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2010
2010-04 - Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses 2009

Publicaties over afvalscheiding

2017-11 - Monitoringrapportage Pilot Schoon Belonen : Resultaten 2016-2017
2009-01 - Biomassa in fracties huishoudelijk restafval
2006-04 - Succesvol papier inzamelen kan met containers
2003-09 - Aandacht voor afval, ideeën voor gemeenten. Communiceren over afval
2003-06 - Sorteeranalyses: handreiking voor gemeenten
2003-03 - Handreiking bewonersonderzoek afvalscheiding: stappenplan en voorbeeldvragen handreiking 2

Publicaties over circulaire economie

2018-03 - Textile collection in European cities

Diverse publicaties

2015-12 - Beleidsverkenning circulaire economie in de bouw
2014-10 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI's en composteren en vergisten
2014-02 - Onzekerheid emissies afval, voor stortplaatsen, AVI’s en gft-afval-verwerking
2013-11 - Methodiekrapportwerkveld 66 lucht IPCC - update 2013
2011-11 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2011
2010-11 - Methodiekrapport werkveld 66 lucht IPCC - update 2010
2008-04 - Handleiding validatie afval binnen E-PRTR
2008-03 - Terugwinning van zink bij de recycling van verzinkt staal(schroot)

Publicaties van andere organisaties over afval (op deze website)

- Naar een ketenaanpak in het afvalbeleid (Ministerie van VROM, mei 2008)
- Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval (Eindrapport Eureco, augustus 2010).

Oudere publicaties over afval

Oudere publicaties over afval, ook van Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO), vindt u in deze overzichten:
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2009), chronologisch
- Publicaties Uitvoering Afvalbeheer en AOO (t/m 2010), op thema.

Wilt u een bepaalde publicatie opvragen, mail dan naar secretariaat.afvalbeheer@rws.nl