Publicaties Afval Circulair

Rijkswaterstaat geeft rapporten en brochures uit over afval. In dit overzicht vindt u recente publicaties en publicaties waarnaar in de website verwezen wordt (titel voorafgegaan door jaar en maand van publicatie).

2023

Publicaties over afvalcijfers *

Publicaties over afvalscheiding en zwerfafval

Publicaties over circulaire economie

Factsheets over circulaire economie

Diverse publicaties

* Archief publicaties

Zie ook het overzicht van eerder verschenen publicaties