Afval in het Besluit activiteiten leefomgeving


Regels over afval in het Besluit activiteiten leefomgeving

Binnen de Omgevingswet zijn er voor een aantal afvalgerelateerde onderwerpen algemene rijksregels. Regels over het opruimen van zwerfafval, bijvoorbeeld bij horeca, staan in het omgevingsplan.

Landelijke milieuregels voor afvalbeheer onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.5 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Onder de regels vallen onder andere recyclingbedrijven, kringloopwinkels, milieustraten en rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's).

Er zijn algemene regels voor afvalstoffen.

En verder op deze site informatie over de regels voor:

Zie voor meer informatie ook: Milieuregels in het Bal voor afvalbeheer (iplo.nl).

Veranderingen door de komst van de Omgevingswet.

Logo van iplo: Informatiepunt Leefomgeving, experts in Omgevingswet en leefomgeving.

Door de komst van de Omgevingswet gelden voor afvalstoffen milieuregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal maakt deel uit van de Omgevingswet.

Zie voor meer informatie ook het onderwerp afval op Informatie Leefomgeving (IPLO)