Handreiking proefnemingen voor CE

Voor de overgang naar een circulaire economie is het belangrijk dat er kan worden geëxperimenteerd om nieuwe ideeën te testen.

Hiervoor heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handreiking opgesteld. Het is een praktisch bruikbaar document dat eraan bij moet dragen dat proefnemingen voortaan vlot van start kunnen gaan.

Deze handreiking geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor het uitvoeren van proefnemingen binnen het wettelijke kader. En ook geeft het aan hoe een proefneming ingericht moet worden en wat de te doorlopen procedures zijn.

Er zijn twee versies van deze handreiking. Eén handreiking gaat in op de mogelijkheden voor proefnemingen onder het huidige wettelijk kader en één voor na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hieronder zijn beide versies te downloaden:

Tot inwerkingtreding van de Omgevingswet:

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie (pdf, 1.4 MB)

Bijlagen met huidige wetgeving tot de Omgevingswet (pdf, 189 kB)

Na inwerkingtreding van de Omgevingswet:

Handreiking proefnemingen voor een circulaire economie (pdf, 1.4 MB)

Bijlagen met wetgeving tijdens de Omgevingswet (pdf, 227 kB)