Nieuws

Afvalstoffenheffing in 2018

Net als voorgaande jaren onderzocht Rijkswaterstaat de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten). In de samenvatting vindt u de belangrijkste conclusies.


Hoogte afvalstoffenheffing in 2018