Nieuws

PMDbedrijfsafval: nu ook projectvoorstellen mogelijk voor Gedragsbeïnvloeding en Preventie en Hergebruik!

Wilt u de kwaliteit van het gescheiden PMD-verpakkingsafval in uw organisatie verhogen door bijvoorbeeld medewerkers of bezoekers positief te beïnvloeden? Heeft u een idee voor een herbruikbare verpakking? Of denkt u meer aan afvalvrije concepten of werkwijzen? Dan is deelname aan het project ‘Gedragsbeïnvloeding’ of ‘Preventie en hergebruik van verpakkingen’ iets voor u.

Projectvoorstellen indienen voor 15 december
Projectvoorstellen voor beide projecten moeten voor 15 december 2018 zijn ingediend, waarna er per project twee voorstellen worden geselecteerd die als ondersteuning € 30.000 per voorstel ontvangen. Meer actuele informatie vindt u op www.pmdbedrijfsafval.nl. Daar vindt u ook de voorwaarden voor het indienen van uw projectvoorstel. Er is één projectvoorstel per organisatie mogelijk. Via de website kunt u een format voor een projectvoorstel vinden. Het project moet worden uitgevoerd in de eerste helft van 2019.

Plastic weggooien