Storten


Op deze pagina's staat informatie voor bedrijven en overheden over het landelijk stortbeleid en wetgeving, en over duurzaam stortbeheer.

Ook vindt u hier informatie over het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op een stortplaats.

Storten is het minst gewenst

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen. Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar geldt daarom een stortverbod. Dat is vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA).

Stortplaatsen

Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat toch wel gestort moet worden.  Als er in de toekomst toch een tekort komt, dan kan bekeken worden of bestaande stortplaatsen uit mogen breiden. Of  eventueel een gesloten stortplaats te heropenen. Er zullen geen nieuwe stortlocaties komen.

Veilig storten

Het doel van het stortbeleid is dat het storten milieuhygiënisch verantwoord en veilig is, en dat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom is er regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op stortplaatsen, vastgelegd in Annex II.

Duurzaam stortbeheer

Voor bestaande en afgesloten stortplaatsen is er ook beleid voor duurzaam stortbeheer. Neem voor vragen hierover contact op met de Bodemhelpdesk.

Meer over stortbeleid

Meer informatie over het stortbeleid staat in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3), hoofdstuk B.12 Storten

Monitoring van storten

We hebben verschillende cijfers beschikbaar over storten, onder meer over de hoeveelheden gestort afval binnen Nederland. Deze cijfers kunt u vinden via onze pagina Afvalverwerking, in de factsheet  Storten van Afval.

Let op:

Het gaat hier om storten op een stortplaats. Niet om hergebruik, recycling of verbranding van afvalstoffen. U heeft er dus niet mee te maken als u afval aanbiedt op een milieustraat, afvalscheidingsstation of afvalsorteerinrichting.