Groenafval en afvalregelgeving


Wilt u als bedrijf groenafval toepassen? Of bent u bevoegd gezag van een bedrijf dat dit doet?

Dan kunt u op deze pagina's informatie vinden over welke regelgeving hiervoor wel en niet geldt.  Voor groenafval zijn er in sommige situaties uitzonderingen mogelijk op de afvalregelgeving.

Wilt u groenafval ergens nuttig hergebruiken?

Voor veel nuttige toepassingen is dit eenvoudiger dan voor andere afvalstromen, omdat een deel van de afvalregelgeving hiervoor niet geldt. Het hangt er van af om welk groenafval het gaat en wat de toepassing is.

Wel afval, maar niet alle afvalregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

Als artikel 10.1a van de Wet milieubeheer over groenafval van toepassing is, dan gelden niet alle artikelen over afvalstoffenregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer.

Zie voor uitleg hierover:

Meer informatie over groenafval

Op onze site andere informatie die van belang kan zijn voor groenafval:

  • Veelgestelde vragen over compost en samengestelde producten (Bodem+)

Over welk groenafval gaat dit?

Het gaat hier om de beschrijving van artikel 10.1a Wet milieubeheer:

“stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen.”

Aandachtspunt: Azolenresistente schimmel aanwezig in diverse afvalhopen

CLM Onderzoek en Advies heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoeken uitgevoerd naar groen- en houtafval als bron van de azolenresistente schimmel Aspergillus fumigatus.