Eural


De Eural is de Europese afvalstoffenlijst. In deze afvalstoffenlijst benoemt de Europese Commissie specifieke afvalstoffen. Alle afvalstoffen vallen onder een van de codes van de Eural. De lijst geeft ook aan welke afvalstof gevaarlijk is of niet.

Handreiking Eural

Voorpagina Handreiking Eural

Voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof kunt u de Handreiking Eural gebruiken. Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2002.

Download hier de Handreiking Eural (pdf, 2.7 MB)

Rekenschema gevaarlijk of niet

Voor het bepalen of een afvalstof gevaarlijk is of niet kunt u een rekenschema gebruiken. In dit rekenschema vult u de stofnamen, concentraties, droge stofgehalte en de bijbehorende gevaarskenmerken van de individuele stof in. Het rekenschema laat vervolgens de uitslag van de classificatie zien. In het rekenschema staat zelf ook nog een instructie.

Download hier het rekenschema (xlsx, 360 kB)

Dit rekenschema is een praktisch hulpmiddel, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Grenswaarden en gevaarskenmerken

In de CLP-verordening hebben individuele stoffen één of meerdere gevaarsaanduidingen gekregen: H-zinnen. Aan de hand van de H-zinnen bepaalt u  of een afvalstof met een bepaalde component de grenswaarde voor een gevaarseigenschap overschrijdt, of niet.

Niet alle stoffen staan vermeld in de geconsolideerde CLP-verordening.

Bepaal een gevaarseigenschap per stof met de database van het RIVM of de database van het Europees Chemie Agentschap (ECHA)

Overzicht documenten en regelgeving

Vragen?

Heeft u vragen over de  Eural, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.