Storten

Stortverbod

Storten is in Nederland de minst gewenste manier om ons afval te verwijderen.

Voor afvalstoffen die herbruikbaar zijn of brandbaar geldt een stortverbod. Dat is vastgelegd in het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (BSSA).

Stortplaatsen

Er zijn momenteel genoeg stortplaatsen in Nederland voor het afval dat wel gestort moet worden. Als er in de toekomst toch een tekort komt, dan kan bekeken worden of bestaande stortplaatsen uit mogen breiden. Of eventueel een gesloten stortplaats te heropenen. Er zullen geen nieuwe stortlocaties komen.

Veilig storten

Het doel van het stortbeleid is dat het storten milieu hygiënisch verantwoord en veilig is, en dat de kosten maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Daarom is er regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op stortplaatsen, vastgelegd in Annex II.

Duurzaam stortbeheer

Meer informatie over duurzaam stortbeheer vindt u op de website van Bodem+.

Meer over stortbeleid

Meer informatie over het stortbeleid staat in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3), hoofdstuk B.12 Storten

Monitoring van storten

We hebben verschillende cijfers beschikbaar over storten, onder meer over de hoeveelheden gestort afval binnen Nederland. Deze cijfers kunt u vinden via onze pagina Afvalcijfers: storten van afval

Zie voor informatie binnen Rijkswaterstaat over:

Broeikasgassen: Stortplaatsen en broeikasgassen

Bodem en ondergrond: Landelijk overzicht stortplaatsen

AEC-bodemas: Green Deal verduurzaming AEC-bodemas