Storten, Annex II

Annex II : Regelgeving voor het aanbieden en accepteren van afvalstoffen op stortplaatsen.

Voor de aanbieding en acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen gelden  speciale regels.

Deze regels zijn gebaseerd op de Europese Beschikking 2003/33/EG, tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen (ook wel Annex II genoemd).

Europese en Nederlandse wet- en regelgeving

Wat is een stortplaats?

De omschrijving van een stortplaats is: 'een inrichting voor het verwijderen van afvalstoffen door deze op of in de bodem te brengen om deze daar te laten'.

Het gaat hier dus niet om hergebruik, recycling of verbranding van afvalstoffen. U heeft er niet mee te maken als u afval aanbiedt op een milieustraat, afvalscheidingsstation of afvalsorteerinrichting.

Overzicht van stortplaatsen

Een overzicht staat in de publicatie Afvalverwerking in Nederland 2011 (tabel B-1, pagina 40).

Wat houden de regels voor acceptatie van afvalstoffen in?

Het belangrijkste is dat van bepaalde afvalstoffen gegevens over samenstelling en uitloging van de afvalstroom bekend moeten zijn.

Dit betekent in bepaalde gevallen verplicht testen (bemonsteren en analyseren) bij het aanbieden aan stortplaatsen. Deze verplichting geldt zowel voor de ontdoener als voor de stortplaatsbeheerder.

Uitzondering:

De regelgeving is niet van toepassing op 'monolithische afvalstoffen'.
Dit zijn afvalstoffen die door menging met toeslagstoffen of andere bewerkingen zijn omgevormd tot afvalstoffen met een beperkte uitloging en een duurzame vaste vorm.

Meer informatie over: testen en acceptatiecriteria