Afvalverwerking

Afvalverwerking

Voor een aantal afvalverwerkingsmethoden zijn over een lange reeks van jaren cijfers beschikbaar. Het gaat hierbij om de methoden: storten, verbranden en de verwerking van gft-afval (composteren of vergisten).

Online database

Bekijk in onze online database de meest recente cijfers over storten, verbranden en de verwerking van gft-afval.

Rapportage

De rapportages ‘Afvalverwerking in Nederland’ laten per genoemde methode zien hoeveel afval er is verwerkt. Rijkswaterstaat maakt deze rapportages in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven en het Interprovinciaal Overleg.

Download het rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2022

>> Composteren en vergisten van gft-afval (tot en met 2022)

>> Verwerking in een afvalverbrandingsinstallatie (tot en met 2022)

>> Storten van afval (tot en met 2022)