Groenafval en afvalregelgeving

Uitzonderingen voor groenafval

Voor groenafval zijn er uitzonderingen mogelijk op de afvalregelgeving.

Voor bedrijven die groenafval willen toepassen en voor het bevoegd gezag staat op deze pagina's een toelichting.

Wilt u groenafval ergens nuttig hergebruiken?

Voor veel nuttige toepassingen is dit eenvoudiger dan voor andere afvalstromen, omdat een deel van de afvalregelgeving hiervoor niet geldt. Het hangt er van af om welk groenafval het gaat en wat de toepassing is.

Wel afval, maar niet alle afvalregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer

Als artikel 10.1a van de Wet milieubeheer over groenafval van toepassing is, dan gelden niet alle artikelen over afvalstoffenregelgeving van hoofdstuk 10 Wet milieubeheer.

Zie voor uitleg hierover:

Meer informatie over groenafval

Op onze site andere informatie die van belang kan zijn voor groenafval: