Afvalstof of niet-afvalstof

Op deze website vindt u informatie over afvalstoffen en het bepalen of een materiaal een afvalstof is of niet. Als er sprake is van een afvalstof gelden specifieke regels. Een duidelijke uitleg van het begrip afvalstof is belangrijk voor het verder brengen van de circulaire economie.

Wanneer is er sprake van een afvalstof?

Of sprake is van een afvalstof of niet-afvalstof hangt af van de feiten en omstandigheden. Dit vraagt om een beoordeling per specifiek geval.

Welke wetgeving is van toepassing?

Als materiaal een afvalstof is, brengt dat bepaalde administratie met zich mee, denk bijvoorbeeld aan een vergunningsplicht.

Wat zijn de uitzonderingen?

Voor sommige materialen geldt niet het afvalstoffenrecht maar specifieke regelgeving.

Wat betekent rechtmatig gebruik?

Rechtmatig gebruik betekent dat de houder moet aantonen dat bijvoorbeeld het materiaal voldoet aan productwetgeving.

Beoordelingsroutes uit de 'Handreiking afvalstof of niet-afvalstof'

In de Handreiking afvalstof of niet- afvalstof is informatie en jurisprudentie te vinden over de vraag of sprake is van een afvalstof of niet-afvalstof. De Handreiking kent drie beoordelingsroutes om dit te kunnen bepalen. Welke route van toepassing is, heeft te maken met de oorsprong van het materiaal. Onderstaand worden deze drie routes uitgelegd.

Hulpmiddelen

Om een overheid of bedrijf te helpen bij de vraag of sprake is van een afvalstof of niet heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verschillende hulpmiddelen beschikbaar.