Afvalpreventie en -scheiding bij bedrijven

Hier vindt u informatie voor gemeenten en provincies over het beleid en regels voor afvalpreventie en afvalscheiding bij bedrijven.

Bedrijven kunnen via deze pagina's praktische informatie vinden over afvalpreventie en afvalscheiding.

Afvalpreventie bij bedrijven
Informatie over het beleid, vergunningverlening en bronnen voor afvalpreventiemaatregelen.

Afvalscheiding bij bedrijven
Afvalscheiding is het zoveel mogelijk aan de bron scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven van afvalstoffen.

Nascheiden of sorteren door de inzamelaar of verwerker valt hier niet onder. Het doel van afvalscheiding is het bereiken van producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof.

Gescheiden inzameling gevolgd door deze nuttige toepassing is in de meeste gevallen goedkoper dan het verwijderen van gemengde afvalstoffen.

Op deze pagina's krijgt u meer informatie over:

  • Wat zijn de beleidsuitgangspunten?
  • Afvalscheiding en het Activiteitenbesluit
  • Wanneer is afvalscheiding redelijk?
  • De afvalstoffenkaarten; waarin voor een groot aantal relevante afvalstromen de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje zijn gezet (bij gescheiden inzameling).

Wilt u meer weten over het verminderen van bedrijfsafval? Kijk op onze website VANG Buitenshuis.