Afvalpreventie bij bedrijven

Wat is afvalpreventie?

Afvalpreventie is het voorkomen of het beperken van het ontstaan van afvalstoffen en emissies (kwantitatieve preventie). En het verminderen van de schadelijkheid voor het milieu van afvalstoffen ( kwalitatieve preventie).

Afvalpreventie is één van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid in de overgang naar de circulaire economie, namelijk het ontstaan van afval zoveel mogelijk bij de bron voorkomen. Dit kan binnen een organisatie of bedrijf door:

 • good-housekeeping
 • intern hergebruik
 • efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen
 • gebruik van alternatieve grond- en hulpstoffen
 • technologische veranderingen
 • productaanpassingen

Zoekt u als bedrijf praktische informatie over preventie van afval?

Wilt u meer weten over het verminderen van bedrijfsafval? Kijk op onze website VANG Buitenshuis

Wat zijn de beleidsuitgangspunten?

Het beleid voor preventie en daardoor het beperken van de milieudruk is vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) in  Hoofdstuk B.2.

Preventie bovenaan in voorkeursvolgorde afvalstoffenbeheer:

Bij het beheer van afvalstromen staat preventie bovenaan in de voorkeursvolgorde (zoals vastgesteld in de Wet milieubeheer en het LAP). De volgorde is:

 • Kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt.
 • Kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten stoffen en materialen gebruiken die na het gebruik van het product geen (of zo min mogelijk) nadelige gevolgen voor het milieu hebben.
 • Nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten na gebruik opnieuw gebruiken als hetzelfde materiaal of product.
 • Nuttige toepassing door materiaalhergebruik: de stoffen en materialen waaruit een product bestaat na gebruik van het product opnieuw gebruiken.
 • Nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen toepassen met een hoofdgebruik als brandstof, of met een andere methode van energieopwekking.
 • Verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen verwijderen door deze te verbranden op het land;
 • Storten: afvalstoffen storten op een stortplaats.

Zie ook