Afvalscheiding bij bedrijven

Afvalscheiding bedrijven

Bedrijven en organisaties moeten hun afval scheiden, zodat het op de juiste manier verwerkt kan worden. Hoe afval verwerkt moet worden staat in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3). We willen dat zoveel mogelijk afval gerecycled wordt. Maar soms moet afval vanwege de eigenschappen juist gestort worden, zoals asbest.

In de wet staat een lijst met de afvalcategorieën die bedrijven gescheiden moeten houden. Gevaarlijk afval moeten bedrijven altijd gescheiden afvoeren. Bedrijfsafval moet gescheiden worden, als het LAP dit aangeeft.

Weten wat bedrijven moeten scheiden?

Bekijk de informatie over regels voor bedrijfsafval op de website lap3.nl.


Zie ook