Annex II: wet- en regelgeving

Europese regelgeving bij storten van afvalstoffen

De Annex II van de Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen luidt:
Criteria en procedures voor de aanvaarding van afvalstoffen.
Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen [pdf].

Daarnaast is er de Beschikking 2003/33/EG aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen.
Hierin worden voor elke stortplaatsklasse specifieke criteria en/of testmethoden en bijbehorende grenswaarden vastgesteld (volgend uit artikel 16 van de Richtlijn).
Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen [pdf].

Nederlandse wet- en regelgeving bij storten van afvalstoffen

De Europese regelgeving dient door alle lidstaten omgezet te worden in nationale regelgeving.
In Nederland zijn dit een wijzigingsbesluit, een wijzigingsregeling en de nieuwe regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen.

In het wijzigingsbesluit worden de bepalingen van de beschikking vastgelegd in:

Besluit implementatie Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen inclusief de nota van toelichting (pdf).

Inwerkingstredingsbesluit (pdf)

Wijzigingsregeling: wijziging van de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Regeling acceptatie afvalstoffen op stortplaatsen: hierin een deel voor monolithische afvalstoffen (dit is de oude regeling acceptatie geconditioneerde gevaarlijke afvalstoffen op stortplaatsen) en een deel voor korrelvormige afvalstoffen.