Afvalcijfers landelijk

Afvalcijfers landelijk

Rijkswaterstaat verzamelt met andere organisaties op landelijk niveau informatie over het totaal aan geproduceerd afval in Nederland en over een aantal onderscheiden afvalstromen. Verder is er landelijke informatie beschikbaar over de verwerkingsmethoden, in- en uitvoer, producentenverantwoordelijkheid en zwerfafval.

Gespecificeerde cijfers

Ga naar de linkernavigatie voor meer landelijke afvalcijfers over: Samenstelling huishoudelijk restafval, Afvalproductie in Nederland, Afvalverwerking, In- en uitvoer afval, Producentenverantwoordelijkheid en Zwerfafval.