Afvalcijfers


Het afvalbeleid in Nederland wordt gemonitord en geanalyseerd op gemeentelijk en op landelijk niveau. Rijkswaterstaat beheert de Nederlandse monitoringsgegevens over afval. Wij analyseren de gegevens en rapporteren over de resultaten. De overheid gebruikt de gegevens bij de evaluatie en verdere ontwikkeling van het afvalbeleid.

Online database en rapporten

Hoeveel afval wordt er aangeboden, waar bestaat het afval uit, hoe wordt het verwerkt, wat zijn de kosten voor de burger? Een groot deel van deze gegevens is direct beschikbaar via onze online database Swing. Hier houdt Rijkswaterstaat de verzamelde afvalgegevens bij op gemeentelijk niveau en op landelijk niveau. Verder maakt Rijkswaterstaat de gegevens die we met andere organisaties verzamelen en onderzoeken beschikbaar in verschillende rapportages.

Op zoek naar gemeentelijke afvalcijfers?

Ga dan naar onze pagina over afvalcijfers op gemeentelijk niveau

Op zoek naar landelijke afvalcijfers?

Ga dan naar onze pagina over afvalcijfers op landelijk niveau

Op zoek naar de meest actuele rapportages over afval?

Kijk dan bij onze publicaties

Monitoringsinstrument

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten (NVRD) organiseert Rijkswaterstaat de Benchmark Huishoudelijk Afval. Met deze benchmark kunnen gemeenten, publieke inzamelaars en samenwerkingsverbanden deze afvalcijfers onderling vergelijken en sturen op beleid.

Meer weten over deze Benchmark?

Bekijk dan deze verdere informatie over de Benchmark Huishoudelijk Afval]

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Helpdesk Afvalbeheer.