Samenstelling huishoudelijk restafval

Rijkswaterstaat laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar de samenstelling van huishoudelijk restafval (het afval van huishoudens dat via de grijze zak, kliko of otto wordt weggegooid).

Online database

Bekijk in onze online database de meest recente cijfers over de samenstelling van het huishoudelijk restafval

Rapportage

De rapportages ‘Samenstelling huishoudelijk restafval’ geven de samenstelling van het huishoudelijk restafval in hoofdcomponenten weer. Per hoofdcomponent worden de trends en resultaten van de subanalyses weergegeven. Verder wordt er apart ingegaan op de samenstelling en het aandeel van de verpakkingsfractie in het huishoudelijk restafval.

Download het rapport Samenstelling huishoudelijk restafval 2021

Onderstaand figuur geeft voor de drie grootste componenten in huishoudelijk restafval de aandelen weer over de periode 1985 tot en met 2019.

gft-afval, papier en karton, kunststof en overig afval in 1985-2019

Het aandeel gft-afval is sinds begin jaren negentig gedaald van meer dan de helft van het ingezamelde huishoudelijk restafval naar ongeveer een derde. Dat werd bereikt door het gescheiden inzamelen van gft-afval in de meeste gemeenten in Nederland. Het aandeel papier en karton is voor alle jaren redelijk gelijk. Het aandeel kunststof was in 2008 toegenomen tot 20%. Sinds het begin van het gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen rond 2008 is dit aan het afnemen.

Hoe komen we tot deze cijfers?

Jaarlijks worden 13 monsters genomen van huishoudelijk restafval. Deze monsters van gemiddeld 800 kg worden gespreid over Nederland in verschillende soorten gemeenten (stedelijk en landelijk) genomen. De monsters worden uitgesorteerd in onder andere gft-afval, kunststof, ijzer, maar ook elektrische apparaten.
Voor de gemiddelde samenstelling wordt gebruik gemaakt van het driejaarlijks voortschrijdende gemiddelde. Door het gebruik van driejaarlijks voortschrijdende gemiddelden worden de uitschieters naar boven en naar beneden genivelleerd en kan beter een trend worden weergegeven. Hiervoor zijn op 39 verschillende locaties in Nederland monsters genomen.
De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor vervuiling en vocht dat aanwezig is in de verschillende gesorteerde componenten.

Op zoek naar totale cijfers van huishoudelijk restafval?

Ga dan naar onze afvalcijfers op gemeentelijk niveau