De Benchmark Huishoudelijk Afval

Een benchmark is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. Het biedt uw organisatie objectieve stuurinformatie en de onderlinge vergelijking prikkelt om te leren van elkaars aanpak, inzichten en innovaties.

Voor wie?

De benchmark richt zich zowel op gemeenten (met of zonder inzameldienst) als op publieke inzamelbedrijven en samenwerkingsverbanden.

Benchmark Huishoudelijk Afval 2016

Wat levert deelname op?

  • Inzicht in uw afvalsituatie en kansen tot verbetering
  • Een managementrapportage/rapportage met kern-prestatie-indicatoren, analyse en vergelijking met vergelijkbare deelnemers
  • Een professioneel netwerk met ambitieuze en kundige collega's van deelnemende gemeenten en inzamelbedrijven
  • Vier bijeenkomsten waarin men actief kennis uitwisselt en netwerkt

Hoe gaat benchmarken in z'n werk?

  1. In een startbijeenkomst maakt u kennis met de andere deelnemers, lichten we de benchmark toe en inventariseren we de wensen voor de workshops.
  2. Na de startbijeenkomst levert u via een internetapplicatie gegevens aan. In twee workshoprondes worden vervolgens de resultaten in subgroepen besproken. Gezamenlijk gaat u, door ons ondersteund, op zoek naar de oorzaken van de verschillen en kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn en hoe u deze kunt doorvoeren. Zo nodig vliegen we externe expertise in.
  3. De benchmark wordt afgesloten met een slotbijeenkomst, waarin we de benchmark met u evalueren en een themapresentatie organiseren.

Inhoud van de benchmark

De benchmark bestaat uit twee onderdelen: een gezamenlijk deel waar alle deelnemers aan meedoen (A), en een specifiek deel waarvoor deelnemers een keuze kunnen maken (B).

  • A: Beleidseffectiviteit: vergelijking en analyse van milieu- en afvalscheidingsprestaties.
  • B1: Beleidsregie: vergelijking en analyse van afvalbeheerkosten en dienstverlening, belicht vanuit de gemeente
  • B2: Bedrijfsvoering: vergelijking en analyse van inzamelkosten en productiviteit, belicht vanuit inzameldienst of inzamelbedrijf.

Onderdeel B1 is met name bedoeld voor gemeenten die hun afvalinzameling hebben verzelfstandigd of uitbesteed, en geïnteresseerd zijn in de kosten van hun gemeentelijke zorgtaak
Onderdeel B2 is bedoeld voor gemeenten met eigen inzameldienst of publieke inzamelbedrijven, geïnteresseerd in bedrijfsmatige efficiëntie.
Gemeenten met eigen inzameldienst kunnen ook aan beide onderdelen meedoen (B1 en B2 leveren andersoortige stuurinformatie op).

Waarborg gegevens

De gegevens van uw organisatie zullen enkel binnen de context van deze benchmark worden gebruikt. Onderdelen B1 en B2 zullen in geborgenheid plaatsvinden. Binnen deel B1 zal sprake zijn van openheid van deelnemers onderling. Binnen deel B2 zal sprake zijn van volledige anonimiteit van deelnemers onderling. Ieder jaar wordt een analyse op hoofdlijnen publiek gemaakt. Individuele resultaten van deelnemers worden hierin niet opgenomen.

Meer informatie

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een initiatief van Rijkswaterstaat en NVRD en wordt mede vormgegeven en uitgevoerd door CyclusManagement.
De organisaties hebben een gemeenschappelijke website Benchmark Huishoudelijk Afval. Op deze site kunt u zich ook aanmelden voor deelname.
Vragen over de benchmark kunt u stellen via de Helpdesk Afvalbeheer.


Benchmark Huishoudelijk Afval

Ga direct naar de website Benchmark Huishoudelijk Afval