In- en uitvoer van afval

De markt voor de verwerking van afval heeft een internationaal karakter: veel afval wordt in- en uitgevoerd. Hiervoor is in veel gevallen toestemming nodig van de overheid. Rijkswaterstaat monitort de hoeveelheid afval die wordt in- en uitgevoerd.

Online database

Rapportage

De rapportages ‘Nederlands afval in cijfers’ doen verslag van de monitoring van het Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3). Deze monitoringsrapportage geeft in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, ook van de in- en uitvoer van afval. Het document vormt met de ‘Voortgangsrapportage LAP’ het verslag van de totale voortgang.

Download de monitoringsrapportage Nederlands afval in cijfers 2006-2016 (pdf, 2.1 MB)

Overzicht in- en uitvoer

In 2010 is ongeveer 1.050 kton afval ingevoerd en in Nederland nuttig toegepast (975 kton) of verwijderd (77 kton). In 2006 werd nog ongeveer 835 kton ingevoerd. Hiervan is bijna 785 kton nuttig toegepast en de rest verwijderd.

In-_en_uitvoer_2010

In 2010 is 3,1 Mton afval uitgevoerd voor nuttige toepassing (2,3 Mton) of verwijdering (0,8 Mton)

uitvoer_2010_web