Geproduceerd afval in Nederland

Afvalproductie in Nederland

Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel afval Nederland produceert en hoe dit afval wordt verwerkt. Per sector meten we het aanbod van de verschillende afvalstromen en de wijze van verwerking.

Online database

Rapportage

De rapportages ‘Nederlands afval in cijfers’ doen verslag van de monitoring van het Landelijke Afvalbeheer Plan (LAP3). Deze monitoringsrapportage geeft in detail een verantwoording van de getalsmatige monitoring, ook van de afvalproductie in Nederland. Het document vormt met de ‘Voortgangsrapportage LAP’ het verslag van de totale voortgang.

Download de monitoringsrapportage Nederlands afval in cijfers 2006-2016

Afvalverwerking

Zie de cijfers op de pagina Afvalverwerking