Monitoring en cijfers


Het afvalbeleid in Nederland wordt gemonitord: door op gemeentelijk en op landelijk niveau gegevens te verzamelen, te analyseren en daarover te rapporteren.

Een groot deel van de gegevens is direct beschikbaar in een online afvaldatabase. Ook brengen wij rapporten uit. Daarnaast organiseren we samen met de NVRD de Benchmark Huishoudelijk Afval. Organisaties kunnen de informatie uit de benchmark gebruiken om onderling te vergelijken en te sturen op beleid.

Cijfers over zwerfafval vindt u op de website Zwerfafval. Hier ook informatie over het ontwikkelen van nieuwe instrumenten voor het monitoren van plastics in rivieren.