Afvalcijfers gemeentelijk

Rijkswaterstaat verzamelt met andere organisaties op gemeentelijk niveau informatie over afvalinzameling en de afvalstoffenheffing (over de  kosten en organisatie van de inzameling).

Afvalinzameling

In de online afvaldatabase kunt u de (gescheiden) inzamelresultaten van een gemeente vergelijken met de inzamelresultaten van andere gemeenten, provincies en het landelijk gemiddelde. U kunt zelf een selectie maken van de informatie die u wilt zien en in de tijd teruggaan tot 1993.

Meest actuele cijfers

Bekijk de meest actuele cijfers over de inzameling van huishoudelijk afval

Overzicht scheidingspercentages

Bekijk het overzicht (pdf, 73 kB) van het scheidingspercentage in alle Nederlandse gemeenten

Kaart-afvalinzameling-2015-klein

Afvalstoffenheffing

Jaarlijks onderzoekt Rijkswaterstaat de ontwikkeling van de afvalstoffenheffing en de kosten die gemeenten maken voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval (de afvalbeheerkosten) in het rapport 'Afvalstoffenheffing [jaar]'. Download het actuele rapport op de pagina Publicaties.