Welke wetgeving geldt voor afvalstoffen?

Als een materiaal een afvalstof is, gelden er bepaalde administratieve en soms financiële verplichtingen. Zo kan een vergunningplicht gelden voor het verwerken van afvalstoffen. Ook kan de vraag aan de orde komen bij een mer (-beoordelings)procedure of de vraag of sprake is van een IPPC-installatie. Als er geen, of niet langer, sprake is van een afvalstof, dan geldt de afvalstoffenwetgeving niet.

Van welke wetgeving is sprake?

Benieuwd welke uitzonderingen van toepassing zijn?

Lees hier verder over de uitzondering op afvalwetgeving.