Jurisprudentie over afval of niet

Bij de vraag of sprake is van 'ontdoen', een 'bijproduct' of 'einde-afval' kan jurisprudentie meer inzicht geven.

Het archief bevat jurisprudentie vanaf 2001. Uitspraken van het Europese Hof van Justitie en de Afdeling bestuursrechtspraak over afvalstoffen kan men terugvinden in dit archief. U kunt de uitspraken doorzoeken op deze webpagina.


Over dit onderwerp

Hoe werkt de jurisprudentiezoeker?

U kunt in de database zoeken op de volgende onderwerpen:

  • (afval)stroom
  • rechterlijke instantie
  • zaaknummer
  • datum uitspraak
  • trefwoord.

U moet minimaal één onderwerp selecteren. Na uw selectie verschijnt er een overzicht, waarna u de complete uitspraak kunt downloaden.