Handreiking afvalstof of niet-afvalstof

Voor wie is de handreiking precies bedoeld?

De ‘Handreiking afvalstof of niet-afvalstof’ bevat richtlijnen voor bedrijven en overheden om hen te helpen bij het eenduidig toepassen van de begrippen ‘afvalstof’, ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’. De Handreiking afvalstof of niet-afvalstof helpt bij de uitleg van belangrijke begrippen. Overheden wordt nadrukkelijk gevraagd deze handreiking te gebruiken.

Indicatieve toetsingsgronden

Wanneer is sprake van een afvalstof en wanneer van een niet-afvalstof? Om dat te kunnen toetsen, biedt de Handreiking afvalstof of niet-afvalstof indicatieve toetsingsgronden. Dit zijn drie checkvragen en door deze te beantwoorden kan een eerste beeld gevormd worden of sprake is van een afvalstof of product of grondstof, ongeacht of het gaat om de categorie ‘bijproduct’, ‘einde-afval’ of ‘voortgezet gebruik’.

De indicatieve toetsingsgronden zijn gebaseerd op de doelstelling van de Kaderrichtlijn afvalstoffen, de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europe Unie en de Nederlandse rechtspraak over het begrip ‘zich ontdoen’. Ook komen de wettelijke voorwaarden voor bijproducten en de einde-afvalstatus van afvalstoffen terug in indicatieve toetsingsgronden.

De indicatieve toetsingsgronden zijn:

  • is het gebruik van het materiaal zeker?;
  • is het gebruik van het materiaal rechtmatig?;
  • is het gebruik van het materiaal voldoende hoogwaardig?.

De vragen werken cumulatief, dat betekent dat het antwoord op elke vraag ‘ja’ moet zijn.