Rechtsoordelen

Wat zijn rechtsoordelen?

Een rechtsoordeel gaat over de vraag of een materiaal als een bijproduct, einde-afval of voortgezet gebruik kan worden gezien.

Een rechtsoordeel is normaal gesproken geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een rechtsoordeel is alleen van toepassing op de situatie en het bedrijf dat om het rechtsoordeel heeft verzocht.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het verleden rechtsoordelen afgegeven waarbij het in een specifieke casus het niet-bindend advies gaf of een materiaal wel of geen afvalstof is.

Op dit moment is het niet mogelijk nieuwe verzoeken in te dienen.

Gepubliceerde rechtsoordelen

Hieronder staat een overzicht van de gepubliceerde rechtsoordelen van het ministerie, onderverdeeld in bijproduct, einde-afval en voortgezet gebruik. Deze rechtsoordelen zijn niet bindend en geschreven op basis van wet- en regelgeving en wetenschappelijke kennis van dat moment. Kennis over stoffen en de wetgeving daarover ontwikkelt zich snel. Bij ieder rechtsoordeel moet opnieuw gekeken worden naar laatste kennis en wet- en regelgeving.

Bijproduct:

Einde-afval:

Voortgezet gebruik: