Rechtsoordelen

Wat zijn rechtsoordelen?

Er is sprake van een bestuurlijk rechtsoordeel wanneer een bevoegd gezag de uitleg van een wettelijke bepaling in een bepaalde situatie beoordeelt.

Bij afvalstof of niet-afvalstof gaat het bij een (bestuurlijk) rechtsoordeel over de vraag of een materiaal als een bijproduct, einde-afval of voortgezet gebruik kan worden gezien. Om een bestuurlijk rechtsoordeel kan verzocht worden bij het bevoegd gezag voor bijvoorbeeld vervoer of de omgevingsvergunning.

Een (bestuurlijk) rechtsoordeel is normaal gesproken geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Een (bestuurlijk) rechtsoordeel is alleen van toepassing op de situatie en het bedrijf dat om het rechtsoordeel heeft verzocht. Een rechtsoordeel is slechts een beoordeling van een bevoegd gezag en is voor een ander niet bindend.

Ieder bevoegd gezag kan voor zichzelf een beoordeling maken of een materiaal al dan niet een afvalstof is.

Rechtsoordelen door het ministerie van IenW

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in het verleden rechtsoordelen afgegeven waarbij het in een specifieke casus het oordeel gaf of een materiaal wel of geen afvalstof is.

Op dit moment is het niet mogelijk nieuwe verzoeken in te dienen.

Gepubliceerde rechtsoordelen

Hieronder staat een overzicht van de gepubliceerde rechtsoordelen van het ministerie, onderverdeeld in bijproduct, einde-afval en voortgezet gebruik.

Bijproduct:

Einde-afval:

Voortgezet gebruik: