Afvaltoets

Voor wie is de afvaltoets bedoeld?

De afvaltoets ‘Afvalstof of niet’ is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven om via een zelf uit te voeren beoordeling een indicatie te krijgen of een stof, preparaat of voorwerp (verder materiaal) afval is of bijvoorbeeld een bijproduct. Maar uiteraard kan dit instrument ook door bevoegd gezag worden gebruikt.

Casusspecifieke beoordeling

Het is belangrijk om te weten dat je de afvaltoets kunt gebruiken per materiaalstroom, waarvoor een individuele toepassing moet worden vermeld. In de Wet milieubeheer is namelijk bepaald dat een individuele beoordeling per stof en per toepassing moet worden gemaakt om te bepalen of er sprake is van een bijproduct of einde-afval. De afvaltoets moet voor een materiaal met meerdere toepassingen voor iedere toepassing apart worden ingevuld.

De afvaltoets is niet juridisch bindend. De afvaltoets is geschikt voor gebruik binnen Nederland (gebaseerd op in Nederland geldende wet- en regelgeving).

Praktische informatie

  • Je kunt de afvaltoets alleen gebruiken als je een account hebt aangemaakt.
  • Gemaakte beoordelingen kun je tussentijds opslaan en in eigen beheer aanvullen, wijzigen en verwijderen.
  • Zie voor verdere informatie het document: Algemene gebruiksvoorwaarden afvaltoets (pdf, 100 kB) ‘Afvalstof of niet'. U wordt verzocht deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de webapplicatie gebruikt.

Ga naar de afvaltoets.

Status uitgevoerde beoordeling

De in de afvaltoets gestelde vragen zijn deels ontleend aan regelgeving, en deels aan jurisprudentie. De afvaltoets wordt van tijd tot tijd geactualiseerd. Houd er wel rekening mee dat een uitkomst na verloop van tijd achterhaald kan zijn. Er kunnen immers nieuwe (Europese) regels gelden of nieuwe rechterlijke uitspraken zijn gedaan.

Vragen over de afvaltoets?
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, wij ontvangen deze graag via de Helpdesk Afvalbeheer.