Bronaanpak bouwplaatsen en bedrijventerreinen

Bouwplaatsen en bedrijventerreinen langs rivieren vormen een grote bron van vervuiling. Van de los-, laad- en opslaglocaties, en bouwplaatsen kan afval relatief makkelijk verwaaien in het water en de openbare ruimte. Uit onderzoek blijkt dat met name veel lichte afvalmaterialen in rivieren terecht komen.

Veel gevonden bedrijfsafval

  • Nurdles
  • Dekzeilen
  • Kleine verpakkingen
  • Container-labels
  • Tempex
  • Folies

Voorkomen van bouw- en bedrijfsafval in rivieren

Rijkswaterstaat onderzoekt samen met stakeholders van bedrijventerreinen en bouwplaatsen hoe bouw- en bedrijfsafval in de rivieren terecht komt. Is de oorzaak bekend, dan wordt gezamenlijk een aanpak ontwikkeld en getest die dit afval in rivieren vermindert.

Folder Bouwplaatsen

Voor deze aanpak zijn er gesprekken gevoerd met de gemeenten Utrecht en Rotterdam. Beide gemeenten herkennen de problematiek rondom de verwaaiing van bouwafval. Rijkswaterstaat is vervolgens in gesprek gegaan met verschillende bouwers. Tijdens deze gesprekken lag de focus op de vragen Zijn bouwers zich ervan bewust dat bouwafval kan verwaaien? en Wat doen bouwers om deze verwaaiing tegen te gaan? Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot een folder met daarin maatregelen om de verwaaiing van bouwafval van bouwplaatsen tegen te gaan.
Daarnaast is er ook contact gelegd met stichting Bewuste Bouwers en hebben we mogen meedenken tijdens de herijking van hun gedragscode Omgeving. Hierin zijn nu ook maatregelen geborgd om de verwaaiing van bouwafval tegen te gaan.

Pilot Bedrijventerreinen

Een van de categorieën bedrijfsafval die in alle grote rivieren van Nederland te vinden is zijn nurdles (ook wel granulaat of pellets genoemd). Nurdles zijn kleine stukjes plastic halffabricaat die worden gebruikt als grondstof bij de productie van plastic producten. Rijkswaterstaat zoekt door middel van pilots uit wat de oorzaak is dat dit bedrijfsafval in het water terechtkomt en hoe effectief kan worden voorkomen dat dit bedrijfsafval in het water terechtkomt.

In deze pilots wordt samen met de gebruikers van nurdles (plastic producerende en converterende bedrijven) gekeken waar mogelijke lekkages van deze stof naar het milieu gebeuren en hoe deze lekkages kunnen worden gestopt.

Oplossingen variëren van technische oplossingen door bijvoorbeeld filters te plaatsen op lucht- en waterafvoer tot gedragsverandering op de werkvloer om lekkages van nurdles tegen te gaan. Geen bedrijf is hetzelfde, daarom zullen de oplossingen om de lekkages te stoppen ook verschillen per bedrijf. De lessen die Rijkswaterstaat leert uit deze kleinschalige pilots zullen worden gebuikt om een passend advies te geven over hoe deze lekkages op grotere schaal tegen kunnen worden gegaan.

Benieuwd bij welke activiteiten nurdles worden gemorst en wat daar aan gedaan kan worden? Lees meer in het rapport Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater.