Zwerfafval en microplastics

Deze site geeft je inzicht in de inhoud van het programma Zwerfafval en microplastics. Zelf aan de slag? Ga voor kant-en-klare middelen en voorbeelden van anderen naar SchoudersonderSchoon.nl

Ook om je aan te melden voor het Zwerfafvalcongres 2024 ga je naar Schouders onder schoon - Zwerfafvalcongres 2024

Waarom minder zwerfafval

Minder zwerfafval draagt bij aan een schoner milieu, verbetering van de leefbaarheid, verlaagt de kosten voor beheer en draagt bij aan voorkomen van de plastic soep in de oceanen. In de transitie naar circulaire economie is het een lekstroom die moet worden voorkomen.

Wat Rijkswaterstaat doet

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat versterkt Rijkswaterstaat samenwerking tussen gebiedsbeheerders en stakeholders en voeren we onderzoek uit. We delen kennis en ervaring, geven trainingen en beantwoorden vragen van overheden.

Wat doet IenW aan zwerfafval?

Het ministerie van IenW werkt op diverse manieren aan zwerfafval, aan een schoner Nederland. In deze video/animatie wordt dat toegelicht.

video: mp4

Nieuwe regels over wegwerpplastic

Producenten van wegwerpplastic betalen mee aan de kosten die gebiedsbeheerders maken voor het opruimen van wegwerpplastic.

video: Wegwerp plastic

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over zwerfafval? Stel die dan via het contactformulier aan het zwerfafvalteam.