Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater

Titel: Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater

Samenvatting: Namens het Ministerie van IenW heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV opdracht gegeven onderzoek te laten doen naar de herkomst van kunststofgranulaat.
Dit rapport geeft inzicht welk soort bedrijven met kunststofgranulaat werken en bij welke bedrijfsactiviteiten lekkage naar het milieu optreedt.
Daarnaast worden in dit rapport een aantal maatregelen voorgesteld om het morsen van pellets of nurdles te voorkomen en of deze maatregelen in wet- en regelgeving zijn opgenomen.

Datum: april 2023

Auteur: Royal HaskoningDHV

Document: Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater