Bronaanpak stadskades

In steden langs de grote rivieren is veel activiteit op de kades. Er zijn terrassen, horecagelegenheden en er vinden evenementen en markten plaats. Waar veel mensen samenkomen, ontstaat makkelijk afval. Vaak belandt recreatieafval,  zoals lege flesjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen, op de grond. Dit zwerfafval waait het water in en de vervuiling van de rivier is een feit.

Door maatregelen voor stadskades te ontwikkelen die gericht zijn op het verminderen van zwerfafval, neemt de kans op vervuiling van het water en de natuur af. We hebben verschillende bronnen van afvalproblematiek rondom de kade achterhaald:

  • recreatie op de kade
  • recreatie op pleinen
  • ondergrondse containers
  • afvalinzameling met zakken.

Rijkswaterstaat ontwikkelde samen met stakeholders rondom stadskades een werkwijze die de verspreiding van plastic zwerfafval vanaf stadskades naar rivieren vermindert. Het doel van deze werkwijze is om gemeenten met stadskades te motiveren én in staat te stellen om zwerfafval te voorkomen, door gericht in te spelen op vervuilgedrag van mensen. Deze werkwijze is bijvoorbeeld te gebruiken door afdelingen, zoals beheer openbare ruimte en afvalinzameling. Deze werkwijze en opgedane kennis delen we vervolgens met beheerders van stadskades en stedelijk water.