Bronaanpak binnenvaart

De binnenvaart is één van de bronnen van afval dat op oevers en in water gevonden wordt. Voor Rijkswaterstaat zijn o.a. bijplaatsingen langs rijkswateren een probleem, zoals in overnachtingshavens. Een ‘bijplaatsing’ betreft afval dat naast een afvalcontainer wordt achtergelaten. Bijgeplaatste afvalzakken kunnen door vogels of ongedierte worden opengescheurd, waardoor afval gaat verwaaien en in de rivier belandt.

Pilot overnachtingshaven IJzendoorn

In de overnachtingshaven in IJzendoorn staat een restafvalcontainer die schippers kunnen gebruiken. Naast die container worden regelmatig losse afvalzakken bijgeplaatst. Om dit probleem aan te pakken, is in het voorjaar van 2021 een gedragsinterventie ontwikkeld en uitgevoerd. Zo werd een welkomstbord geplaatst plus autosteigerborden en stickers op de restafvalcontainer die schippers laten zien welk gedrag van hen wordt verwacht. Het aantal keer dat er bijplaatsing werd aangetroffen daalde hiermee met ruim 70%. Lees het volledige rapport.

Opschaling gedragsinterventie

Na de succesvolle pilot in IJzendoorn wil Rijkswaterstaat weten of deze gedragsinterventies op ook andere RWS-locaties met afvalcontainers toepasbaar en effectief kunnen zijn. Die locaties zijn overnachtingshavens, kades en sluizencomplexen. Daarom heeft Rijkswaterstaat twee quickscans laten uitvoeren op de locaties ’s-Gravendeel (overnachtingshaven) en Houtribsluizen (sluizencomplex). Conclusie is dat beide locaties geschikt zijn voor een gelijksoortige interventie.