Een schone bouwplaats: voorkom verwaaiing van bouwafval

Titel: Een schone bouwplaats - voorkom verwaaiing van bouwafval

Samenvatting: Een van de bronnen van zwerfafval op het land en in rivieren is bouwafval van bouwplaatsen. Met name de lichte materialen, zoals tempex en folies, zijn gevoelig voor verwaaiing. Ze worden regelmatig aangetroffen in het water en in de openbare ruimte. De gemeente vindt het belangrijk dat deze materialen niet in de omgeving terechtkomen, omdat ze schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Deze plaat geeft tips voor maatregelen die je kunt nemen om het verwaaien van bouwafval tegen te gaan.

Datum: november 2021

Auteur: Rijkswaterstaat in opdracht van het ministerie van IenW

Document: Een schone bouwplaats: voorkom verwaaiing van bouwafval (pdf, 682 kB)