Bronaanpak recreatiestranden

Op de oevers langs rivieren wordt in de zomerperiode vaak gerecreëerd. Waar veel mensen samenkomen, ontstaat makkelijk afval. Vaak belandt recreatieafval, zoals lege flesjes, wegwerpbekers en snackverpakkingen, op de grond. Dit zwerfafval waait het water in en de vervuiling van de rivier is een feit.

Aanpak recreatiestranden succesvol

De grootste veroorzaker van afval op rivieroevers zijn recreanten. Daarom heeft Rijkswaterstaat op vier pilotlocaties gedragsmaatregelen getest om zwerfafval dat door recreanten en recreatievissers ontstaat, te verminderen. De pilotlocaties waren in:

  • Kampen (IJssel)
  • Wageningen (Neder-Rijn)
  • Nijmegen (Waal)
  • Roermond (Maas)

In deze gebieden is het afvalprobleem aangepakt, samen met andere terreinbeheerders en -eigenaren zoals  gemeenten, natuurbeheerders en de regionale dienst van Rijkswaterstaat. Na een grondige analyse van de lokale problematiek zijn diverse (gedrags-)interventies getest: van opvallende blauwe afvalbakken die zorgen voor voldoende gelegenheid tot het beïnvloeden van de sociale norm via boodschappen op afvalzakjes die bezoekers bij de entree van het gebied mee konden nemen. Ook gerichte communicatie waar het gewenste gedrag benoemd wordt via welkomstbogen en pictogrammen.

En met succes: alle pilotgebieden bleken in de nametingen schoner! In Nijmegen lieten bezoekers een jaar na de pilot tot zelfs 70% minder afval achter. Ook op de lange termijn blijkt deze aanpak effectief. In de praktijk is dit een verbetering van de geschatte beeldkwaliteit niveau D naar niveau B conform CROW-systematiek. Dit voor een eenmalige investering per strandje van circa 10.000 euro en beheerskosten.

Ga jij ook aan de slag?

Heb je een beheertaak bij rivieroevers en ben je benieuwd naar wat je kunt doen om een recreatiestrand schoon te houden? Bekijk dan de werkwijze schone oeverrecreatie met daarin praktische tips en interventies voor schone oevers. Uitgebreidere informatie over de pilots, onderzoeksmethodes en resultaten vind je in de eindrapportage zwerfafval en schone oeverrecreatie.