Afvalregelgeving

links-rechts pijlen op borden

Voor afvalstoffen gelden er wetten en regels.

In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer staan de belangrijkste voorschriften. Sommige van deze voorschriften zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in besluiten en regelingen. En daarnaast zijn er ook Europese regels die hier in Nederland direct van kracht zijn.

Er is onder meer regelgeving voor activiteiten als: afval scheiden, inzamelen, vervoeren en storten. Ook zijn er extra regels of juist uitzonderingen voor sommige afvalstoffen, zoals elektrische apparaten en groenafval (zie het linkermenu).

Zie voor informatie over het Nederlands beleid voor afvalstoffen:

het Landelijk Afvalbeheerplan 3, LAP3