Afvalregelgeving

links-rechts pijlen op borden

De belangrijkste voorschriften voor afvalstoffen staan in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer. En sommige artikelen van de Wet milieubeheer zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in besluiten en regelingen.

Daarnaast zijn er ook Europese regels die hier in Nederland direct van kracht zijn.

Er is onder meer regelgeving voor afval scheiden, inzamelen, vervoeren en storten. Ook zijn er extra regels of juist uitzonderingen voor sommige afvalstoffen, zoals elektrische apparaten (producentenverantwoordelijkheid) en groenafval. Meer informatie hierover vindt u via het linkermenu op deze pagina.

Zie ook:

Het Landelijk Afvalbeheerplan 3

LAP 3 beschrijft het Nederlandse afvalbeleid.