Afvalregelgeving

borden met pijlen links en rechts

Voor stoffen of voorwerpen die een afvalstof zijn gelden er wetten en regels.

Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geeft hiervoor de belangrijkste voorschriften. En sommige van deze voorschriften zijn verder uitgewerkt en vastgelegd in besluiten en regelingen. Daarnaast zijn er ook Europese regels die hier in Nederland direct van kracht zijn.

Er is onder meer regelgeving voor activiteiten als afval scheiden, inzamelen, vervoeren en storten. Ook zijn er extra regels of juist uitzonderingen voor sommige afvalstoffen, zoals elektrische apparaten en groenafval.

Zie voor informatie over het Nederlands afvalbeleid: LAP2