Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid


Wat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid?

Brengt u als eerste in Nederland producten in de handel? Dan kan het zijn dat u voor uw producten een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) hebt.

UPV betekent dat producenten (importeurs daarbij inbegrepen) financieel en vaak ook organisatorisch verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen in de handel worden gebracht.

In het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid staan de algemene verplichtingen. Daarnaast is er voor specifieke producten aanvullende wetgeving.

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

Dit geldt voor degene die als eerste een van de producten in Nederland in de handel brengt: de producent. Dat kunnen zowel fabrikanten als importeurs zijn. Daarnaast kunnen andere schakels in de verkoop- of afvalketen verantwoordelijkheden hebben, zoals gemeenten, distributeurs (o.a. retail) en afvalverwerkers.

Hoe kan voldaan worden aan de verplichtingen?

Producenten kunnen individueel of collectief aan de verplichtingen voldoen. 
Voor sommige producten is het verplicht om een bijdrage af te dragen aan een collectieve organisatie. Er is dan een algemeen verbindend verklaring (avv) voor het product.

Vragen?

Voor algemene vragen over UPV kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer.

Dossiergerelateerde vragen kunt u stellen via producentenverantwoordelijkheid@rws.nl.