Werkwijze schone stadskades

Titel: Tips en interventies voor schone stadskades en de stedelijke omgeving daaromheen: Werkwijze : schone rivieren, kanalen en grachten

Samenvatting: Werkwijze met tips en interventies voor schone stadskades en de stedelijke omgeving daaromheen. In deze werkwijze adviezen om de zwerfafvalproblematiek bij de bron aan te pakken met als doel schone stadskades.
Onderdeel van het project 'bronaanpak macroplastics op rivieroevers'.

Datum: december 2021

Auteur: Rijkswaterstaat

Document: Tips en interventies voor schone stadskades en de stedelijke omgeving daaromheen: Werkwijze : schone rivieren, kanalen en grachten