Pilot Bijplaatsingen in de overnachtingshaven IJzendoorn

Titel: Pilot : bijplaatsingen in de overnachtingshaven IJzendoorn : onderdeel van de bronaanpak zwerfafval op rivieroevers : eindrapport

Samenvatting: In het kader van het Microplasticprogramma heeft Rijkswaterstaat pilots uitgevoerd gericht op het aanpakken van de bronnen van plastic afval op rivieroevers. Afval afkomstig van de binnenvaart is één van de bronnen van afval dat op oevers en in water gevonden wordt. Hierom hebben we in de overnachtingshaven bij IJzendoorn een pilot uitgevoerd, waarbij gedragsmaatregelen zijn ingezet om het zwerfafval dat door de binnenvaart wordt veroorzaakt, te verminderen. Voor deze pilot is specifiek gekeken naar bijplaatsing bij de restafvalcontainer van de haven. De pilot is uitgevoerd in samenwerking met VWM, de RWS-regio en Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

Datum: mei 2021

Auteur: Novi Mores in opdracht van Rijkswaterstaat

Document: Pilot : bijplaatsingen in de overnachtingshaven IJzendoorn : onderdeel van de bronaanpak zwerfafval op rivieroevers : eindrapport