Schoon en participatie

Wat opvalt is dat het opruimen van zwerfafval gewoner wordt. Steeds meer mensen doen het: Lionclubs organiseren opruimacties, groepjes jonge gezinnen gaan samen aan de slag, bedrijven prikken in de middagpauze en zelfs middelbare scholieren ruimen op. Ze hebben knijpers en handschoenen nodig en ze willen het opgeruimde afval makkelijk kwijt. Hoe organiseer je dat als gemeente of afvalinzamelaar? Bovendien zou je graag willen dat ze dit regelmatig doen en ook nog anderen enthousiast maken.

Zorg dat iemand een succesverhaal over zichzelf kan vertellen

Zes adviezen voor succesvolle zwerfafvalacties:

Hoe verleid je mensen om actief te worden in de openbare ruimte en hoe zorg je voor continuïteit?

  • Zorg dat iemand een succesverhaal over zichzelf kan vertellen
  • Maak het leuk (fun-factor)
  • Zorg dat het doel zinvol voelt voor deelnemers
  • Zorg voor een rolmodel voor je doelgroep
  • Geef aandacht
  • Maak het gezellig

Zie verder het artikel.

Is jouw gemeente daar klaar voor?

Zie het artikel in het NVRD-magazine GRAM, p. 20-21

Mensen spreken elkaar aan en nemen initiatieven, mede door alle aandacht voor de plasticsoep en de individuen die opstaan en daar wat aan willen doen. Inwoners wachten niet meer af tot de gemeente iets doet, en dat draait de rollen om. In plaats van de burgers wordt de gemeente de participant. Hoe ga je om met initiatieven die inwoners zelf nemen? Dit vraagt ook een goede organisatie binnen de gemeente zelf.

Nog meer informatie en inspiratie vind je in het kennisoverzicht Zwerfafval en participatie.