Communicatie en gedragsbeïnvloeding

Communicatie is een belangrijk instrument om gedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. Denk hierbij aan het motiveren van mensen om mee te helpen aan een schone buurt, plein of winkelcentrum. Gedrag is hierbij cruciaal. We streven immers naar bepaald gedrag: dat mensen hun afval in de afvalbak gooien.

Werken aan gedragsverandering betekent werken aan motivatie, kennis en de juiste omgeving. De oplossing zit in het samenspel. Het begint met een gedragsanalyse dat leidt tot een beïnvloedingsstrategie met daarin gerichte communicatie.

Aan de slag met gedrag?