Gedrag

Beleving van schoon

De ‘technische’ schoonkwaliteit van de openbare ruimte kan nog zo goed zijn, als bewoners of bezoekers het niet schoon vinden, is er een probleem. Het is daarom belangrijk om in de zwerfvuilaanpak ook te kijken naar de schoonbeleving van gebruikers.

Communicatie en gedragsbeïnvloeding

Communicatie is een belangrijk instrument om gedrag van inwoners op een positieve manier te veranderen. Denk hierbij aan het motiveren van mensen om mee te helpen aan een schone buurt, plein of winkelcentrum. Gedrag is hierbij cruciaal. We streven immers naar bepaald gedrag: dat mensen hun afval in de afvalbak gooien.

Schoon en participatie

Het opruimen van zwerfafval wordt gewoner. Steeds meer mensen doen het, en hebben daarvoor materiaal nodig en ze willen het opgeruimde afval makkelijk kwijt. Hoe organiseer je dat als gemeente of afvalinzamelaar? Bovendien zou je graag willen dat ze dit regelmatig doen en ook nog anderen enthousiast maken.

Handhaving

Handhaving is de laatste schakel in een keten van activiteiten die je kunt ondernemen in de zwerfafvalaanpak.

Educatie

Jong geleerd is oud gedaan. Educatie over (zwerf) afval is belangrijk omdat het bijdraagt aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen.  Maar het in de praktijk zelf afval verminderen en afval scheiden is misschien nog wel waardevoller. Goede voorbeelden en handelingsperspectief helpen hierbij.