Educatie over zwerfafval

Jong geleerd is oud gedaan. Educatie over (zwerf) afval is belangrijk omdat het bijdraagt aan bewustwording, betrokkenheid en motivatie om zwerfafval te verminderen.  Maar het in de praktijk zelf afval verminderen en afval scheiden is misschien nog wel waardevoller. Goede voorbeelden en handelingsperspectief helpen hierbij. Rijkswaterstaat ondersteunt met het programma VANG Buitenshuis het onderwijsveld, van lagere school tot universiteit en alles wat daartussen zit, met het voorkomen en scheiden van afval. Daarnaast heeft het programma Afval op school veel waardevolle kennis opgeleverd die scholen zullen helpen op hun weg naar afvalvrij!

Praktijkvoorbeelden

IMG-7151aHoe is het basisschool de Rossenberg gelukt om succesvol afvalvrij te worden? En hoe laat de St. Jozefschool leerlingen bewust omgaan met afval? Deze en meer praktijkverhalen leest u op de website van VANG Buitenshuis.

Online workshop over gedragsverandering

Film Anjo Gedragsveradering en afvalscheiding op school

Steeds meer scholen willen meer afvalscheiding en minder zwerfafval op en rond school. Dit vraagt om een gedragsverandering van leerlingen en medewerkers. Gedragsverandering gaat niet vanzelf, het vraagt om slimme gedragsmaatregelen. Meer weten? Bekijk de online workshop.

Wat doen anderen?

  • In de omgeving van scholen zijn meerdere organisaties actief die graag willen dat de openbare ruimte schoon is.
  • Gemeenten: De reinigingsdiensten of de dienst buitenruimte bieden regelmatig gastlessen aan of voeren samen met de school een zwerfafvalactie uit.
  • Afvalinzamelaars: Afvalinzamelaars bieden gastlessen aan over (zwerf)afval en ondersteunen scholen door faciliteiten zoals afvalbakken aan te bieden om afval te scheiden.
  • NME centra: Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie heeft vaak een eigen educatief aanbod zoals zelfontwikkelde lessen en materialen.
  • Belangenverenigingen: Actieve groepen burgers en stichtingen geven ook gastlessen over zwerfafval en plastic soep, zoals Plastic Soup Foundation, Plastic Whale en de Dopper Foundation.
  • NederlandSchoon heeft op www.aandeslagmetafval.nl lesmaterialen ontwikkeld voor alle groepen van het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Waterschappen: De Unie van Waterschappen heeft meerdere onderwijspakketten voor verschillende onderwijsniveaus ontwikkeld. Waterschappen verzorgen zelf ook vaak gastlessen en lesmateriaal.

Andere belangrijke informatie

Binnen het programma VANG Buitenshuis en het programma Afval op school wordt alle kennis en ervaring op het gebied van afvalscheiding en -preventie, gedragsverandering en educatie gebundeld. Deze programma's bieden scholen de mogelijkheid om samen met stakeholders op zoek te gaan naar de beste invalshoek, werkwijze en educatief materiaal om zo (zwerf)afval terug te dringen.

Interessante kennisproducten: