Beleving van schoon

De ‘technische’ schoonkwaliteit van de openbare ruimte kan nog zo goed zijn, als bewoners of bezoekers het niet schoon vinden, is er een probleem. Het is daarom belangrijk om in de zwerfvuilaanpak ook te kijken naar de schoonbeleving van gebruikers.

Gerichte interventies kunnen de schoonbeleving van mensen sterk beïnvloeden. Zo speelt zichtbare betrokkenheid bij de openbare ruimte van o.a. buurtgenoten, ondernemers en beheerders bijvoorbeeld een grote rol. Belevingsinterventies hangen nauw samen met interventies op het gebied van gedrag en participatie. Toch zijn ze specifiek genoeg om van waarde te zijn, vooral wanneer je een probleem ervaart met de tevredenheid van de doelgroep.

Aan de slag met beleving

Schoon lijkt een voorwaarde om te komen tot een positieve beleving van de openbare ruimte in zijn geheel, maar dit ligt wat ingewikkelder. Een omgeving met relatief veel zwerfafval heeft bijvoorbeeld een negatief effect op de beleving, maar een schoon gebied heeft niet altijd een positief effect. Wat wel effect heeft op de beleving van schoon is het schoonmaakproces. Dit is de manier waarop wordt gereinigd of schoonge­maakt, hoe met meldingen wordt omgegaan, het aantal en de uitstraling van de voorzieningen en de mate waarin burgers inbreng hebben en op welke manier dit zichtbaar wordt gemaakt.