Gedragsverandering en afvalscheiding op school

Bent u geïnteresseerd in effectieve interventies om gedragsverandering op het gebied van zwerfafval en afvalscheiding op school toe te passen? Anjo Travaille, adviseur gedragsverandering, heeft zijn workshop gedragsbeïnvloeding opgenomen op film.

Het doel van de workshop is om, door middel van gedragsbeïnvloeding, minder zwerfafval en meer afvalscheiding op en rond school te realiseren. Aan de hand van leuke voorbeelden maakt hij het onderwerp gedragsbeïnvloeding toegankelijk en begrijpelijk.

De presentatie gaat over gedrag, hoe gedrag tot stand komt en de keuzes die we maken in het gedrag rond zwerfafval en afvalscheiding. Het grootste gedeelte van de keuzes die we maken is onbewust. Duurzaam en gezond gedrag is daarom niet vanzelfsprekend, maar is stuurbaar. Met onbewuste beïnvloeding kun je duurzaam en gezond gedrag stimuleren. De volgende interventies kunnen helpen om gedragsverandering te creëren:

  1. Gebruik logische verandermomenten waarop leerlingen open staan voor informatie. Bijvoorbeeld het begin van het schooljaar. Dit is het beste moment voor een andere inrichting van het lesprogramma of de school.
  2. Ondersteunende communicatie. Voorbeeldgedrag van conciërge, docenten, kantinepersoneel en schoonmakers.
  3. Focus in lessen naast de basiskennis van afval ook op gedragsverandering. Zorg er bijvoorbeeld voor dat leerlingen zelf ervaring opdoen met het voorkomen van afval.
  4. Maak het makkelijk. Zorg er bijvoorbeeld voor dat afvalbakken op logische plekken staan, dat ze schoon en opvallend zijn.
  5. Afdwingen en belonen. Dit geldt vooral bij formele afspraken. Bijvoorbeeld in het contract met de afvalinzamelaar.

Heeft u zelf een mooi voorbeeld op het gebied van afvaleducatie? Laat ons dit weten via info@afvalopschool.nl

2018-11-12_eu

Het programma Afval op School is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage vanuit het EFMZV fonds en de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM).